نازل اسپری گریس

فروش نازل اسپری گریس, قیمت اسپری پاشش گریس, خرید اسپری سیستم, فروش نازل پاشش گریس, خرید گریس پاش در فروشگاه ابزار لوب

1مجموع 2 محصول
نازل پاشش گریس تیغه ای نازل پاشش گریس تیغه ای شیر یا نازل اسپری گریس برای رساندن روانکار به وسیله اسپری هوا به نقطه روانکاری مناسب است. کاربردهای معمولی برای سیستم اسپری گریس چرخ دنده های باز می باشد. اسپری هوا به طور خودکار با تزریق روانکار به درگاه ورودی روانکار فعال می شود و هنگامی که جریان متوقف می شود غیرفعال می شود. داشتن جریان روان کننده کافی و سریع برای باز کردن جریان هوا به درستی مهم است. هنگامی که روانکار به درگاه روانکار وارد می شود، پیستون پیلوت جابجا می شود و به روان کننده اجازه می دهد تا به درگاه مرکزی در نازل اسپری جریان یابد. پیستون پیلوت به حرکت خود ادامه می دهد و دریچه هوا را باز می کند، بنابراین اجازه می دهد هوا به داخل نازل جریان یابد.
1مجموع 2 محصول
10 / 10
از 26 کاربر