انواع مقسم گریس چندخطی

یکی از اصلی ترین قطعات در سیستم های روانکاری مرکزی تقسیم گریس است. تقسیم کننده ی گریس به نامهای مختلفی در بازار ایران شناخته میشود. برخی ازین اسامی به شرح زیر است:

تقسیم کننده گریس، تقسیم گریس، مقسم گریس، ترمینال گریس، دیوایدر گریس، جعبه تقسیم گریس، پیتاتل، شیر تقسیم گریس و ...

وظیفه ی تقسیم کننده ی گریس تبدیل یک خط انتقال گریس از پمپ به نقاط زیاد و با خروجی یکسان میباشد. تقسیم کننده ی گریس به 2 مدل اصلی تقسیم میشود. تقسیم کننده های مولتی لاین یا چند خطی و تقسیم کننده های دو خطی. هر کدام دارای مکانیزم مخصوص به خود بوده و دارای ساختمان و عملکرد متفاوتی میباشد.

تامین انواع مقسم گریس تقسیم کننده گریس, خرید ترمینال گریس, گریس پاش چندکاناله, دیستریبیوتر گریس در فروشگاه ابزار لوب

1مجموع 8 محصول
انواع مقسم گریس انواع مقسم گریس مقسم گریس, قیمت مقسم گریس, فروش مقسم گریس, خرید مقسم گریس, فروشگاه ابزار لوب, , دیوایدر, دیستریبیوتر,Divider,Distributor, مقسم مولتی لاین, مقسم چندخطی,مقسم Multi line، مقسم گریس سیستم روانکاری مرکزی اتوماتیک
مقسم گریس ساخت لینکلن آلمان مدل SSV مقسم گریس ساخت لینکلن آلمان مدل SSV مقسم گریس چندکاناله, قیمت مقسم گریس, فروش مقسم گریس ارزان, خرید مقسم گریس, فروشگاه ابزار لوب, , دیوایدر, دیستریبیوتر,Divider,Distributor, مقسم مولتی لاین, مقسم چندخطی,مقسم Multi line، مقسم گریس سیستم روانکاری مرکزی اتوماتیک
مقسم گریس ساخت لینکلن آلمان مدل SSV-N مقسم گریس ساخت لینکلن آلمان مدل SSV-N لیست قیمت دیوایدر, فروش دیستریبیوتر آلمانی,Divider,Distributor, مقسم گریس, قیمت مقسم گریس, فروش مقسم گریس, خرید مقسم گریس, فروشگاه ابزار لوب, ,مقسم مولتی لاین, مقسم چندخطی,مقسم Multi line، مقسم گریس سیستم روانکاری مرکزی اتوماتیک
مقسم گریس ساخت دلیمون آلمان مدل ZPA مقسم گریس ساخت دلیمون آلمان مدل ZPA قیمت مقسم گریس سیستم روانکاری مرکزی اتوماتیک، فروش دیوایدر, دیستریبیوتر, Divider,Distributor, خرید مقسم گریس, قیمت مقسم گریس, فروش مقسم گریس, خرید مقسم گریس, فروشگاه ابزار لوب, ,مقسم مولتی لاین, مقسم چندخطی,مقسم Multi line
مقسم گریس DPL ساخت ایتالیا مقسم گریس DPL ساخت ایتالیا فروش ترمینال گریس چندکاناله, خرید تقسیم کننده گریس چندراهه، فروش مقسم گریس ارزان، مقسم گریس سیستم های روانکاری مرکزی اتوماتیک، قیمت مقسم گریس مولتی لاین
مقسم گریس ساخت ایتالیا مجهز به سنسور چشمی مقسم گریس ساخت ایتالیا مجهز به سنسور چشمی قیمت مقسم گریس, فروش مقسم گریس ارزان, خرید مقسم گریس, تعمیر و نصب سیستم روانکاری مرکزی اتومات، قیمت ترمینال گریس چندراهه، تقسیم کننده گریس، انژکتور گریس
مقسم گریس ساخت ایتالیا مجهز به سنسور الکتریکی مقسم گریس ساخت ایتالیا مجهز به سنسور الکتریکی فروشنده ترمینال گریس چندراهه، تقسیم کننده گریس، لیست قیمت مقسم گریس, فروش مقسم گریس ارزان, خرید مقسم گریس ایتالیایی, مشاوره تعمیر و نصب سیستم روانکاری مرکزی اتوماتیک، خرید دیوایدر مولتی لاین، دیستریبیوتر سیستم چندخطی
مقسم گریس SSV-K سیستم مولتی لاین مقسم گریس SSV-K سیستم مولتی لاین لیست قیمت مقسم گریس, فروش مقسم گریس ارزان,مقسم گریس چندکاناله, خرید مقسم گریس, فروشگاه ابزار لوب, , دیوایدر, دیستریبیوتر,Divider , Distributor, مقسم مولتی لاین, مقسم چندخطی, مقسم Multi line، مقسم گریس سیستم روانکاری مرکزی اتوماتیک
1مجموع 8 محصول
9 / 10
از 57 کاربر