انواع پمپ روغن پنوماتیکی بشکه ای ( پمپ روغن بادی بشکه ای ) ساخت شرکت ساموا اسپانیا و لینکلن آلمان با مقادیر متفاوت فشار و دبی به شرح زیر هستند:

1:5

نسبت فشار

پمپ روغن پنوماتیکی بشکه ای (پمپ روغن بادی بشکه ای ) سری 40 ساخت لینکلن

24lit/min

جربان خروجی

 

1:3

نسبت فشار

پمپ روغن پنوماتیکی بشکه ای (پمپ روغن بادی بشکه ای ) سری 25 ساخت لینکلن

24lit/min

جربان خروجی

  

1:3

1:1

نسبت فشار

پمپ روغن پنوماتیکی بشکه ای (پمپ روغن بادی بشکه ای ) سری 2 ساخت ساموا

35lit/min

55lit/min

جربان خروجی

 

1:8

1:5

1:3

نسبت فشار

پمپ روغن پنوماتیکی بشکه ای (پمپ روغن بادی بشکه ای ) سری 4 ساخت ساموا

22lit/min

30lit/min

42lit/min

جربان خروجی

برای مشاهده انواع پمپ روغن بادی ( پمپ روغن پنوماتیکی ) کلیک کنید.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 74 کاربر
10 / 10
از 74 کاربر