در اغلب موارد در تعمیرگاه های خودرو شاهد تخلیه روغن خودرو از طریق پیچ کارتل می باشیم. با این وجود در بعضی از ماشین ها از قبیل 206 به دلیل عدم دسترسی به پیچ کارتل مجبور به استفاده از دستگاه ساکشن روغن موتور می باشیم. نحوه عملکرد دستگاه ساکشن روغن به شرح زیر است:

با اتصال لوله کمپرسور هوا به مخزن دستگاه ساکشن روغن موتور با توجه به تعبیه لوله ونتوری در سر راه آن، پدیده ونتوری رخ می دهد. در نتیجه در اثر افزایش سرعت هوا، فشار افت پیدا می کند. افت فشار باعث بوجود آمدن خلا در مخزن دستگاه ساکشن روغن موتور می شود. به همین جهت با اتصال شیلنگ تخلیه روغن از یک طرف به موتور ماشین و از طرف دیگر به مخزن دستگاه ساکشن روغن موتور، جریان از فشار مثبت به طرف فشار منفی رفته، در نتیجه روغن سوخته از موتور ماشین به مخزن دستگاه ساکشن روغن موتور تخلیه می گردد.

بعضی از دستگاه های ساکشن روغن موتور شامل یک محفظه شفاف هستند که تعمیرکار بتواند حجم روغن تخلیه شده را مشاهده نماید.

فانوسی دستگاه ساکشن روغن موتور

با این وجود استفاده از دستگاه ساکشن روغن موتور با محفظه شفاف ضروری نمی باشد. چون در اثر ساکشن هوا کل روغن موجود در موتور تخلیه می گردد و بازرسی چشمی روغن از طریق رنگ کار علمی نمی باشد. 

برای مشاهده انواع دستگاه ساکشن روغن موتور کلیک کنید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 64 کاربر
10 / 10
از 64 کاربر