مقسم گریس به منظور افزایش تعداد خروجی گریس پمپ در سیستم های روانکاری مرکزی استفاده می شود. استفاده از مقسم گریس و نصب آن دارای شرایطی است که در زیر به ذکر آنها می پردازیم:

مقسم گریس در سیستم مولتی لاین دارای یک ورودی و بین 6 تا 22 خروجی است. برای نصب مقسم گریس باید از یک میل کانکتور برای ورودی مقسم گریس استفاده کرد. سایز لوله ورودی به مقسم گریس می تواند 10، 8 و 6 میلیمتر باشد.

برای خروجی مقسم گریس حتما باید از چک ولو استفاده کرد. استفاده از چک ولو باعث عدم برگشت گریس می شود.

در صورتیکه لازم باشد یکی از خروج های مقسم گریس بسته شود باید از پیچ مخصوص یا closure plug استفاده کرد. با بستن یکی از خروجی های مقسم گریس، میزان خروجی بعدی مقسم گریس دوبرابر می شود.

سایز لوله خروجی از مقسم گریس 6 و 4 میلیمتر است.

در صورتیکه یکی از خروجی های مقسم گریس به هر دلیلی گرفته شود کل مقسم گریس از کار می افتد.

به منظور پایش عملکرد مقسم گریس می توان مقسم گریس را با سنسور چشمی و یا مغناطیسی سفارش داد.

به منظور مشاهده انواع مقسم گریس مولتی لاین کلیک کنید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 11 کاربر
10 / 10
از 11 کاربر